Naši Klijenti

Republika Srbija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 • Uprava granične policije
 • Uprava kriminalističke policije, Nacionalni kriminalističko tehnički centar
 • Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata
 • Uprava za informacione tehnologije
 • Uprava za vezu i kripto zaštitu
 • Uprava saobraćajne policije
 • Specijalna antiteroristička jedinica
 • Protivteroristička jedinica
 • Četa za protivdiverzionu zaštitu

Bezbednosno informativna agencija

Ministarstvo pravde

 • Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Ministarstvo finansija

 • Uprava carina

Vojska Srbije

 • Komanda vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane

Ministarstvo odbrane

 • Vojno tehnički institut

Narodna banka

 • Sektor za poslove sa gotovinom, Odeljenje za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca
 • Zavod za izradu novčanica i kovanog novca

Ambasade

 • Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
 • Ambasada Ruske Federacije u Republici Srbiji

Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 • Uprava granične policije
 • Forenzički centar u Danilovgradu

Centralna banka

 • Trezor, Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca

Republika Makedonija

Narodna banka