Novi ITEMISER 4DX

Kompanija Safran – Morpho Detection predstavila je novu generaciju detektora droge i eksploziva ITEMISER 4DX zasnovan na ne radioaktivnom izvoru.

Upotrebom ne radioaktivnog jonizovanog izvora i simulatano, detekcijom u dvojnom režimu, Itemiser 4DX može da detektuje veliki broj eksploziva i narkotika koji se nalaze na crnom tržistu, bez upotrebe radioaktivnog izvora. Ovakav način rada  eliminše potrebu za godišnjim licenciranjem i dodatnim troškovima transporta koji nastaju kod uređaja sa radioaktivnim izvorom zračenja. U isto vreme prenosna  ergonomska jedinica  omogućava automatsku internu kalibraciju što za posledicu ima smanjenje toškova za nabavku potrošnog materijala, bolju optimizaciju svakodnevnog rada sa uređajem i povećava preciznost detekcije.

Prednosti:

  • Simultana detekcija droge i eksploziva iz samo jednog uzorka za manje od osam sekundi
  • Ne radioaktivni izvor jona smanjuje cenu transporta i zahteve za licencama
  • Automatska interna kalibracija uklanja potrebu za kalibracionim špatulama koje se koriste za ručnu kalibraciju
  • Povećana upotrebljivost i operativnost, kao i preciznost detekcije
  • Monitoring sa udaljene tačke kroz Remote Connect opciju
  • Samo jedan taster za automatsku kalibraciju
  • Patentirani regenerativni sušač smanjuje potrebno vreme za održavanje i cenu potrošnog materijala eliminisanjem potrebe za zamenu sušaca