Docucenter NIRVIS

Projektina Docucenter Niris

Docucenter NIRVIS

VODEĆI UREĐAJ ZA AUTOMATSKO I RUČNO ISPITIVANJE DOKUMENATA

Koristi kvalitetnu optiku, digitalnu kameru visoke rezolucije, potpuno kontrolisane radne sekvence i funkcije u kratkotalasnom UV do IC i IC luminescentnom opsegu, Docucenter NIRVIS je najnapredniji uređaj za napredno ispitivanje dokumenata koji je na raspolaganju.

Docucenter NIRVIS se koristi za analizu i ispitivanje spornih dokumenata kao što su pasoši, novčanice,

sigurnosnog papira, itd., u vidnom i IC opsegu kao i u kratko i dugo talasnom UV. Integrisani modul

za spektroksopiju u boji takođe omogućava spektralna proeđenja-ispitivanja. Intelingentan softverski paket podržava korisnika u ispitivanju dokumenata, pisanju izveštaja, kreiranja baze podataka i uključuje mogućnosti dimenzionisanja za dimenzionalnu skalu određivanja.

KARAKTERISTIKE

 •    Vizuelizacija “anti-stoke” mastila
 •    Otkrivanje sakrivenih sigurnosnih elemenata
 •    Detektuje izmene i falsifikate
 •    Detekcija “Birefringent“ sigurnosnih elemanata
 •    Integrisana IC digitalna kolor kamera visoke rezolucije 5 MPiksela ili 12,5 MPiksela
 •    Veliko vidno polje 213×160 mm
 •    Prikaz spektralnih kriva u L*a*b* i CIE sistemima boja
 •    Optičko uveličanje do 175x
 •    Svoi sistemski parametric mogu biti sačuvani i po potrebi učitani sa slikom, ostvaren je nivo reprodukcije od 100%
 •    LED kružno svetlo za sovetljenje OVD elemenata
 •    Kolorimetrija sa nivoom reprodukcije od 100% i 6,4 nm rezolucijom, nedestruktivan metod ispitivanja
 •    Softverski paket sa funkcijama poređenja i dimenzionisanja kao i sa ICAO i IPI validacijom
 •    Čitač dokumenata PAGScan za dokumenta sa mašinski čitljivim zonama ili ICAO kodiranim podacima, RFID modul, smart karticama i magnetnom pistom na pasošu, vizama, ID karticama, vozačkim dozvolama, bar kodom, i više (opcija)

Slike

Docubox HD

Projektina Docubox HD

Docubox HD

VALIDACIJA AUTENTIČNOSTI PUTNIH I IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA

Docubox HD je kompaktna radna stancia sa Full-HD rezolucijom, idealan za proveru autentičnosti putnih i ličnih dokumenata na aerodromima, granilnim prelazima, bankama, kompanijama za osiguranje, menjačnicama, carini, privatnim agencijama, itd. Dodatno, Docubox HD ima 14 različitih svetlosnih izvora od UV do IC i IC luminescencije.

KARAKTERISTIKE

 • Full-HD rezolucija 1920×1080
 • Jednostavno snimanje slika na SD karticu
 • DVI izlaz na monitor
 • IR ilumincija 740 – 1100 nm za “anti-stoke” mastila
 • Više-ugaono LED kružno osvetljenje za OVD validaciju sa 16 LED
 • 5 preseta za kontrolne sekvence za automatski izbor svetlosnih izvora i vremena trajanja provere
 • Softverski paket sa poređenjem, dimenzionisanjem i    merenjem kao i sa ICAO i IPI validacijom
 • Modul sa pobudnim filterom za 9 različitih opsega: 400-490nm, 400-530nm, 400-580nm, 455-570nm, 495-620nm, 530-650nm, 570-680nm, 570-740nm i neutralni
 • Inverter za napajanje za mobilnu upotrebu (opcija)
 • Čitač dokumenata PAGScan za dokumenta sa mašinski čitljivom zonom ili ICAO kodiranim podacima, RFID modul, smart kartice i magnetna pista na pasošima, vizama, ID karticama,vozačkim dozvolama, bar kodom, i više (opcija)
 •    Polarisafe modul (opcija)

Slike

Inspec-8

Projektina Inspec-8

Inspec-8

UREĐAJ ZA DRUGU LINIJU PROVERE U IMIGRANTSKIM ODELJENJIMA

Inspec-8 je kompaktna multifunkcionalna stona radna stanica za validaciju dokumenata u Full-HD rezoluciji IC kolor kamera i osam integrisanih svetlosnih izvora. Najčešće se korisiti za jednostavno ispitivanje dokumenata u imigrantskim odeljenjima, aerodromima, bankama, policijskim stanicama, menjačnicama, itd.

KARAKTERISTIKE

 • Osnovni instrument modernog dizajna sa kontrolnim elementom
 • Full-HD rezolucije IC kamera u boji
 • Objektiv za uveličanje 20x sa opsegom uveličanja do 72x na monitoru od 24”
 • Taster za prikupljanje slike na SD karticu
 • DVI izlaz na monitor
 • Pobudni filter: DOCU (380-570nm)
 • Barijerni filteri kamere, ručni filter modul sa sledećim vednostima filtera: N, 610, 665, 715, 780, 850
 • Sekvencer sa 5 sekvenci za automatsku i brzu proveru dokumenata
 • 8 integrisanih svetlosnih izvora od UV do IC, itd.

Slike

Inspec-5

Projektina Inspec-5

Inspec-5

KOMPAKTNA I MULTIFUNKCIONALNA VALIDACIJA

Kompaktna i multifunkcionalna radna stanica koja omogućava vizuelizaciju i ispitivanje nočanica, putnih i ličnih dokuemnata, koje se jednostavno koriste u imigrantskim odeljenima, aerodromima, bankama i policijskim ispostavama.

KARAKTERISTIKE

 •    Uveličanje 10x
 •    Vidljivo prodorno svetlo (LED)
 •    UV 365 / 313 / 254 nm površinsko svetlo
 •    Upadno belo svetlo (LED)
 •    Površinsko svetlo / bočno svetlo (LED)
 •    Externo blic svetlo (LED) sa visokim intenzitetom
 •    Vertikalno površinsko svetlo (Retro) (LED)
 •    Port za konekciju za digitalnu kameru
 •    CANON Powershot G12

Slike

Docustat DS-220

Projektina Docustat DS220

Docustat DS-220

ZA VIZUELIZACIJU RUKOPISA NA DOKUMENTIMA

Zahvaljujući dimenzijama osnovne jedinice (450 x 440 mm), Docustat DS-220 uređaj se može koristiti za manje i veće dimenzije papira. Docustat DS-220 uređaj se isporučuje sa IW tipom plastičnog filma koji se koristi za obezbeđivanje rukopisa (reljefa) na različitim vrstama papira.

KARAKTERISTIKE

 •    Osetljiviji od bočnog svetla
 •    Uređaj za tiltovanje i prikupljanje i lako pražnjenje tonera
 •    Proizvodi permanentnu 1 prema 1 transparenciju
 •    Reaguje samo na rukopis – ne reaguje na postojeći zapis
 •    Nedestruktivan – dokument ostaje ne oštećen
 •    Jednostavna priprema dokumenta sa ovlaživačem dokumenta  čime se povećava osetljivost dokumenta na elektrostatički proceskreiranja slike
 •    Tajmer za ekspoziciju korone
 •    Predefinisna napon korone
 •    Ventilacija za čestice tonera u vazduhu
 •    Držači za toner (opcija)
 •    Ovlaživač (opcija)

Slike

PAGScan

Projektina PAGScan Document Reader

PAGScan

SAMOSTALNI ČITAČ DOKUMENATA

PAGScan čitač dokumenata, razvijen je za brzo i tačno očitavanje RFID modula,Smart kartica i magnetne piste na pasošima, vizama, ID karticama, vozačkim dozvolama, bar kodova, i ostalog.

KARAKTERISTIKE

 •    Malih dimenzija, kompaktan, ergonomski dizajniran
 •    Skener cele strane e-pasoša u jednom prolazu sa autoamtskom detekcijom dokumenta
 •    LED bazirano osvetljenje za vidljivo i IC svetlo
 •    U skladu sa ISO i ICAO standardima, podržava BAC, EAC, PA, AA i PACE
 •    RFID
 •    USB port za jednostavno povezivanje i kabl
 •    Poređenje lica između slike sa pasoša i slike iz RFID DG2
 •    Čita 2D barkod sa pairnih dokumenata
 •    Visoka rezolucija 500 dpi

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt