Avon FM12

FM12 product

FM12 

FM12 je početno razvijen za klasičnu vojnu upotrebu i danas je i dalje standardni respirator u mnogim zemljama uključujući Holandiju, Irsku i Dansku. U svetu koji se brzo menja, uz povećane opasnosti od terorističkih napada zahtevaju se maske koje poseduju CBRN (hemijsku-biološku-radiološku-nuklearnu) respiratornu zaštitu. Zahvaljujući svojoj reputaciji, lakoći korišćenja kao i izuzetno visokom nivou zaštite FM12 je danas sastavni deo mnogih jedinica ako što su Britanska policija, policija Singapura i policija grada Čikaga.

Avon Protection je poznat u celom  svetu po svojim respiratornim proizvodima. Njihova legendarna FM12 maska je verovatno najviše korišćena maska u svetu od strane vojski i drugih organizacija koje sprovode zakone. Pružajući visok nivo zaštite od klasičnih hemijskih i toksičnih industrijskih materijala, FM12 je sada dobio CE i NIOSH CBRN sertifikate što dokazuje da prati najmodernije svetske standard.

 • 3 veličine pristaju svima
 • 6 kopči omogućava izvrsno prijanjanje, 4 kopče su unapred podešene a još 2 se naknadno veoma brzo podešavaju prilikom upotrebe
 • Polikarbonatski vizir
 • Optimalan protok svetlosti i optička čistoća
 • Kompatabilan sa nišanima i drugim optičkim uređajima
 • Otporan na udarce i ogrebotine
 • Fleksibilno prijanja uz lice što omogućava veći komfor na duži vremenski period
 • Mogućnost priključenja na sistem hidratacije
 • Primarni govorni modul (PSM) omogućava čistu i direktnu komunikaciju
 • Sekundarni govorni modul (SST) na porotvima sa strane omogućava telefonsku komunikaciju
 • Kanister prikačen sa strane minimalizuje ometanje za vreme upotrebe
 • Minimalan uticaj filtera na prijanjanje maske licu i udobnost

Slike

Stoijmo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt