Avon NH15

NH15

Dostignite kritičnu zaštitu od CBRN faktora u roku od 20 sekundi od otvaranja zaštitnog pakovanja i oblačenja zašititne kapuljače. Obezbeđuje korisniku zaštitu lica, disajnih puteva i vida minimum 15 minuta kako bi mu omogućila evakuaciju iz kontaminirane zone. 

NH15 pruža 5 godina zaštita bez troškova održavanja. Dolazi u malom pakovanju i veoma je povoljan. Kompaktna Avon NH15 kapuljača pruža mogućnost nošenja na kaišu ili ramenu. Za korisnike koji imaju puno stavri na svom kaišu postoji mogućnost vezivanja kapuljače oko butine.

  • Bez godišnjih testiranja
  • Avon NH15 kapuljača je vakumirana u višeslojnoj kesi koja omogućava rok trajanja od 5 godina.
  • Bez troškova održavanja ili provere = pristupačnije
  • Zaštitite više ljudi sa istim budžetom

Slike

Stoijmo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt