HID – Software

EasyLobby® Administrator

HID Global’s EasyLobby® Administrator je centralni administratorski modul.

EasyLobby® eAdvance Visitor Pre-Registration

Omogućava da bilo koji autorizovani zaposleni može da registruje posetioce preko web portala.

EasyLobby® eKiosk™ Self Registration Software

Upotreba EasyLobby’s Secure Visitor Management softvera za samostalnu registraciju preko Apple iPad ili tablet računara.

EasyLobby® Mobile Wireless Solutions

Kontrola i upravljanje posetioca, vozila, sredstava i paketa na udaljenim lokacijama.

EasyLobby® Secure Visitor Management (SVM™) Software

HID Global’s EasyLobby Secure Visitor Management (SVM™ ) softver je primarna aplikacija za obradu posetioca.

EasyLobby ®Secure Visitor Management Satellite

Secure Visitor Management Satellite se koristi za kontrolu a nadzor ulazaka i izlazaka posetilaca na jednoj ili više lokacija nakon registracije na SVM stanicama.

4TRESS AAA Server for Remote Access

Autentikacija na više nivoa za siguran pristup zaposlenih na korporativni VPNs i druge napredne servise.

ActivID® ActivClient® Software

Smart card rešenje za autentifikaciju za zaštitu radnih stanica, mobilnih uređaja i mreža.

ActivID® Authentication Server

Svestrana, fleksibilna i skalabilna platforma za sigurnisni pristup vladiim i korporativnim sistemima i on line korisničkim serivisima.

ActivID® Batch Management System

Efikasno i bezbedno izdavanje kartica.

ActivID® Credential Management System

Rešenje za izdavanje  i upravljanje PIV i PIV-I kartica, naporednih kartica za pristup i mobilnih akreditiva.

ActivID® Desktop Validation Client

PKI verifikacija sertifikata na desktop, upotrebom OCSP.

ActivID® Path Builder

Sigurno, skalabilno i jeftino rešenje za validaciju PIV akreditiva.

ActivID® Threat Detection Service

jaka autentikacija i detekcija malvera, bez potrebe za hardverskim tokeniuma i klijentskim softverom.

ActivID® Validation Authority

Sigurno, skalabilno i jeftino rešenje za validaciju PKI sertifikata.

SecureLogin™ Single Sign-On

Jedniostavno upravljanje i primena prava sa šiframa.

Solo

Jednostavan softver za personalizaciju kartica za ulaz

Express

Napredni, samostalni softver za personalizaciju kartica

Enterprise

Personalizacija kartica na više radnih stanica koje dele zajedničku bazu podataka

Exchange

Podržava sofisticirane bezbednosne aplikacije, omogućavajući napredne smart funkcije i lasersko graviranje.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt