Crossmatch – Višenamenska biometrijska rešenja

Višenamenska biometrijska rešenja

Guardian Jump Kit obezbeđuje mobilan, veoma mobilno rešenje za snimanje i prenos forenzičkih kvalitetnih otisaka prstiju, slika zenice, fotografija i demografskih podataka. Optimizovan za korišćenje u teškom, udaljenim ili nepristupačnim lokacijama, sistem za biometrijsku identifikaciju je pravo rešenja za brzi operacije na terenu koji može da funkcioniše i u hermetičkom kućištu.

Prednosti

  • Mogućnost priključivanja mobilnog ručnog skenera otsaka prstiju, kameru za tragove, skener dokumenata i mobilni štampač za kreiranje višenamenskog rešenja
  • Uključi i radi mogućnost omogućava da Jump Kits bude konfigurisan prema zahtevima korisnika upotrebom:

– Guardian USB sistem za registraciju kriminalaca i podnosioca zahteva
– Guardian R ojačani, kompaktni sistem za bimetrijsku registraciju
– Guardian R2 sistem za upravljanje bimetrisjom u teškom okruženju

  • Mobilno AFIS rešenje, koje je odlično rešenje za masovnu ubradu i unos u teškom okruženju
  • Autonomno rešenje koje koristi vojne standarde za baterije (MILSPEC) za maksimalnu mobilnost i fleksibilnost
  • Ugrađeni GPS sistem za prikupljanje podataka o datumu, vremenu i tačnu lokaciju registracije
  • Softver za brzu pretragu prikupljenih otisak prstiju

Stojimo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt