Uvod

Mi smo akreditovano kontrolno telo tipa C za prvo, redovno i vanredno kontrolisanje etilometara po standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Informacije o akreditaciji

Akreditovani od: Akreditaciono Telo Srbije
Broj akreditacije: 06-122
Datum prve akreditacije: 04. Decembar 2012. godine
Datum isteka akreditacije: 03. Decembar 2016. godine

Detaljan obim akreditacije

K-04 Merni instrumenti / E-03 Hemija

1.

Etilometri

opseg merenja:

0,000 mg/l – 3,000 mg/l

vrednost podeljka:

0,01 mg/l

Prvo kontrolisanje

Redovno kontrolisanje

Vanredno kontrolisanje

Rešenje o ovlašćivanju

Ovlašćenie dodelilo: Ministarstva Finansija i Privrede
Broj: 021-03-192/2012-33
Datum: 28. Maj 2013
Merilo: Etilometar

Sertifikat o akreditaciji sa obimom akreditacije:

Materijal za preuzimanje:

Korisni linkovi: