Alco-Sensor® Vxl

Alco-Sensor Vxl

Alco-Sensor® Vxl

Alco-Sensor Vxl (ASVxl) je napredan, ručni uređaj koji kontroliše mikroprocesor, i služi za testiranje koncentracije alkohola u  dahu ispitanika. Uređaj ASVxl omogućava jednostavnu i ekonomski isplativu metodu za utvrđivanje koncentracije alkohola u dahu ispitanika sa rezultatima koji se tretiraju kao dokazni materijal. Dodatno, uređaj omogućava brzo testiranje i pasivno testiranje ispitanika. Takođe se može koristiti za analizu vazduha u predelu glave kao i iznad uzorka tečnosti.

Dizajn uređaja omogućava odličnu fleksibilnost. Alco-Sensor Vxl može raditi u režimu bez rukovaoca kada se podaci prenose na serijski štampač koji obezbeđuje štampani podatak o testu. Alternativno, uređaj ASVxl se može povezati putem kolevke ili bežične konekcije sa nekoliko perifernih uređaja, uključujući tastaturu, štampač, čitač magnetnih kartica, bar kod čitač i računar. Ponuda sadrži veliki izbor opcija u smislu konfiguracije uređaja u skladu sa vašim zahtevima.

Dizajna uređaja Alco-Sensor Vxl urađen je tako da štiti korisnika uređaja. U odnosu na druge uređaje koji su raspoloživi na tržištu, simetričan dizajn i direktan pogled u ekran uređaja omogućavaju korisniku da održi kontrolu nad ispitanikom, pregleda ekran, ima uvid u okruženje i da preusmeri vazduh od ispitanika od korisnika uređaja tokom procedure testiranja.


Uređaj je u kratkom vremenskom roku spreman za upotrebu korišćenjem piskova, pasivnih kupica i dodatka za ispitivanje tečnosti kompanije Intoximeters koji se lako postavljaju (u zavisnosti od protokola koji se primenjuje).

Uređaj ASVxl je u prednosti u uslovima korišćenja kada je osvetljenje slabije, jer poseduje osvetljen uvodnik za pisak, poseban sistem umetanja piska, LED indikator sa bočne strane uređaja i višebojni displej sa pozadinskim osvetljenjem koji indikuje korisnika o bitnim inforamcijama.

Odobrenja

Images

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt