Setovi za detekciju i identifikaciju eksploziva

DropEx

DropEx Explosives Detection

DropEx

DropEx je tehnologija  bazirana na kapanju sadržaja iz bočica razvijena za upotrebu na terenu kao i u laboratorisjksim uslovima. Setovi uključuju širok spektar mogućnosti detekcije i pakovani su ugodne „radne stanice“ futrole.

 • DropEx Vrste:
 • Nitro Aromatic
 • Nitro Esters
 • Nitramines
 • Inorganic Nitrates
 • Urea Nitrate
 • Ammonium Nitrate
 • Inorganic Oxidants
 • Peroxide
 • Perchlorates

Slike

ExPen

ExPen Explosives Detection

ExPen

ExPen tehnologija bazirana na ampulama sadrži istu tehnologiju kao DropEx bočice. ExPen je razvijen za vojsku, timovi za deminiranje i deaktivaciju eksplozivnih naprava, za bezbednostne službe jer je lak za nošenje i koristina je za situacije gde nisu potrebni višestruki testovi.

ExPen Vrste

 • Nitro Aromatic
 • Nitro Esters
 • Nitramines
 • Inorganic Nitrates
 • Urea Nitrate
 • Ammonium Nitrate
 • Inorganic Oxidants
 • Peroxide
 • Perchlorates

Slike

Expray

Expray explosives detection

Expray

Mistralova jedinstvena aerosol tehnologija, Expray®, detektuje i tragove i nivoe supstance eksploziva kao i u „improvizovanim“ eksplozivnim prekursorima (homemade explosive-HME precursors). Najčešće korišćeni od strane vojnih snaga u Iraku i Avghanistanu, Expray® pomaže da se detektuje širok spektar eksploziva i „improvizovanih“ prekursora brzo i efikasno.

Expray Vrste:

 • Nitro Aromatic
 • Nitro Esters
 • Nitramines
 • Inorganic Nitrates
 • Urea Nitrate
 • Ammonium Nitrate

Slike

Stoijmo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt