CTX 9800 DSi

CTX 9800 DSi™

CTX 9800 DSi je prvi TSA-sertifikovani visoko propuštajući, u visokoj 3D rezoluciji EDS sistem na tržištu. Koristeći inovativnu „Clarity Data Acquisition System“ tehnologiju, CTX 9800 DSi generiše najčistiju sliku pri kontroli prtljaga.

  • Inovativna Kompjuterska Tomografija (CT) za detekciju eksploziva sa naprednim sposobnostima protoka prtljaga
  • TSA-sertifikovan, kompatibilan ECAC Standard 3
  • Stalna širina, jedan metar transportna traka i tunel
  • Jasne fotografije “Clarity”  HD3D za poboljšanu detekciju pretnji
  • Visoke mogućnosti brzine sa brzinom pojasad od 0.30 m/s
  • Dinamična kontrola, različiti režimi detekcije u zavisnosti od sistema upravljanja prtljagom
  • Mogućnost multipleksiranja mreže
  • Integrisan sistem upravljanja prtljaga

Slike

Stoijmo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt