Komparativni i digitalni mikroskopi

 • UCM: Univerzalni komparativni mikroskop
 • COMAC: Komparativni mikroskop
 • PAG 800
 • DMM 2000

UCM: Univerzalni Komparativni Mikroskop

UCM with LED ring light and bullet holder_perspective view

UCM: Univerzalni Komparativni Mikroskop

UCM komparativni mikroskop je veoma jednosatavan za upotrebu, kompaktnog dizajna, ergonomski, kontrola uređaja je  prilagođena korisniku i omogućava korišćenje velikog broja dodataka. UCM je dizajniran tako da je veoma pogodan za istražioce koji provode sate za uređajem u ispitivanju dokaza.

Koristi se za komparativna ispitivanja tragova ispaljene municije, obeležja, dokumenata, itd., UCM omogućava odličnu radnu udaljenost od 215 mm kao i mogućnost pregleda, ispitivanja i ispravke slike direktno na monitoru kao i njihovu štampu.

KARAKTERISTIKE

 • Impresivna radna udaljenost 100 – 215mm
 • LED set za osvetljenje (kružno i spot)
 • Opcionalno dodatni okular za potrebe obuke i verifikacije
 • Daljinska kontrola preko PIA-7000 softvera
 • Motorizovana promena uveličanja, promena objektiva i motorizovani optički režimi rada
 • Motorizovani Z pogon za podešavanje visine od 80 mm
 • Grubo/fino podešavanje individualnih visina: 50 mm
 • Mehaničko podešavanje levog i desnog držača za objekte: 60 mm
 • Optička jedinica za superpoziciju i podelu slike koja se poredi
 • Podesive funkcije: cela slika levo; cela slika desno; podeljena slika vertikalno sa lateralno podesivom linijom deljenja; super-pozicija slike-poređenje
 • Optički modul za simultani pregled okulara i slike/videa
 • Okular pod uglom 10x/22x za osobe koje nose naočare
 • Udaljenost od optičke ose 460 mm
 • Opseg uveličanja 1.5x – 135x
 • Vidno polje 150 mm – 1.67 mm, min. radna udaljenost 100 mm
 • UV fluorescentno kružno svetlo (opcija)
 • Veliki izbor kamera visoke rezolucije za dokumentovanje, analizu i arhiviranje rezultata poređenja je na raspolaganju

Slike

COMAC: Komparativni mikroskop

COMAC_PAG IS5 Kamera_LED Ringlicht

COMAC: Komparativni mikroskop

JEDNOSTAVAN, KVALITETAN SISTEM ZA UPOREDNA ISTRAŽIVANJA

Kvalitetna izrada optičkih i mehaničkih komponenti omogućava COMAC uređaju da postavi nove standarde u uporednom poređenju dokaza, kao što su oruđa, čaure, dokumenta, novčanice i kovanice i neleglano proizvedene pilule.

Modularnost uređaja COMAC omogućava jednostavnu adaptaciju specijalnih držača za objekte koji se ispituju, sisteme osvetljenja i jedinice za dokumentovanje.

KARAKTERISTIKE

 • Most za poređene sa podesivom visinom
 • Fino podešavanje visine X/Y podloge, do 50 mm
 • LED set za osvetljenje sa dve fleksibilne vođice za svetlo
 • Mehaničko podešavanje objekta, do 60 mm
 • Kontrole za rad grubog/finog podešavanja sa obe strane
 • Kontrole za podešavanje preklapajućih i podeljenih slika u režimu poređenja
 • Puno vidno polje za levo i desno oko
 • Izmenjivač objektiva za makro optiku
 • Ugrađeni makro objektivi, radna udeljenost 130 mm
 • Gornja-desna slika, parafokus
 • Objektiv za uveličanje 2.5x – 72x sa fiksnom radnom udaljenošću.
 • Vidno polje 85 mm – 2.2 mm
 • LED kružno svetlo (opcija)
 • Veliki izbor kamera visoke rezolucije za dokumentovanje, analizu i poređenja rezultata sa arhivom je na raspolaganju.

Slike

PAG 800

Projektina PAG800

PAG 800

STEREO MIKROSKOP VISOKE REZOLUCIJE

PAG 800 omogućava jasnu sliku, visoku rezoluciju, visoki kontrast stereo slika sa odnosom uveličanja od 6.3:1 i radnom udaljenošću od 115 mm. PAG 800 je idealan izbor za istraživački rad kojima je potrebna jasna i čista slika.

KARAKTERISTIKE

 • Opcije različitih svetlosnih izvora
 • Standardno uveličanje: 8x do 50x; opseg ukupnog uveličanja 4x – 200x
 • Opcije različitih postolja
 • Digitalne kamere visoke rezolucije
 • Softver za profesionalnu obradu i prikupljanje slike

Slike

DMM 2000

Projektina DMM2000

DMM 2000

DIGITALNI UREĐAJ ZA ISPITIVANJA U DOMENU FORENZIČKIH NAUKA

Mikro makro digitalni mikroskop DMM-2000 je izvrstan uređaj za primenu u ispitivanjima u domenu forenzičkih nauka kao što su ispitivanje vlakana, balistika (utvrđivanje upadnog ugla i karakteristika), ili za korišćenje u procesima obezbeđenja kvaliteta i ispitivanja ostalih materijala: tekstila, papira, plastike, metala, itd.

KARAKTERISTIKE

 • Opseg uveličanja 5x – 2400x
 • Ugrađena digitalna kamera visoke rezolucije
 • Profesionalni softver za obradu slike i merenja-dimenzionisanje
 • Specijalni dodaci za određivanje updanog ugla i karakteristika
 • Biokularni prikaz (opcija)

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt

Click here to add your own text