Brand Protection

kurz trustseal

Izgradnjom Brenda i podizanjem troškova na više miliona – zaštita Brenda je samo mali deo tih troškova. Sigurnosni optički elementi Kurz-a, štite vaš imidž i nude efikasnu odbranu od falsifikovanja. Ove ekonomske mere i širom prihvaćene karakteristike obezbeđuju da originalni proizvodi ostanu originalni.

Da biste izbegli gubitke u prodaji i štete koje mogu da naruše vaš imidž, efikasan brand protection program je postao sve značajniji i to kroz optički varijabilne elemente iz KURZ-a. 

Trustseal®

Realna opasnost od falsifikovanja

 • Prema podacima Evropske komisije i carinskih zvaničnika na spoljnim granicama Evropske Unije u 2001 godini zadržano je preko 95 miliona raznih falsifikovanih proizvoda
 • Prema studijama OEBS-a udeo falsifikovanih proizvoda u ukupnoj svetskoj trgovini iznosi 5 do 7 % odnosno 250.000.000 EUR godišnje
 • Kao primer opasnosti od falsifikovanja izdvojićemo kopiranje farmaceutskih proizvoda i delova u auto industriji (opasno po zdravlje i život ljudi)

   

Efikasna zaštita od manipulacija vašim brendom

 • Obeležavanje proizvoda optički varijabilnim etiketama je prepreka koju falsifikatori teško prelaze
 • Smanjena prodaja, pad cena i preterano trošenje marketinških sredstava su primeri ekonomske štete nanete nelegalnim kopiranjem poznatih robinih marki
 • Kompanija može lako izgubiti svoju reputaciju i imidž bez mogućnosti vraćanja na stare pozicije uz ogromne finansijske troškove
 • Etikete sa optički varijabilnim elementima obezbeđuju ekonomsku sigurnost i efektivnu zaštitu protiv nelegalnog kopiranja dok se u isto vreme jača poverenje kupca u proizvod sa priznatom robnom markom

Trustseal® Vam pruža najveću sigurnost

 • Najefektivnija barijera u borbi protiv kopiranja ili nanošenja štete nekom proizvodu je kombinacija dostupnih sigurnosnih tehnologija (OVD elementi) i nevidljivih informacija upisanih na poseban način
 • Trustseal® je patent kompanije Leonhard Kurz koji nudi vrlo visok i funkcionalan nivo sigurnosti
 • Proizvod na kome se nalazi Trustseal® je prepoznatljiv i vrlo atraktivan, ali sa druge strane veoma težak za kopiranje, jer pored veoma skupe i originalne tehnologije proizvodnje Trustseal® etiketa može da bude i samouništavajuća, po zahtevu kupca

Efekti Trustseal®-a

 • Crno i belo
 • Puno obojeno područje
 • Mini-tekst različitih visina
 • Različiti kolorni prelazi
 • Skrivene informacije
 • Prelaz iz slike u sliku
 • Nano-tekst
 • Duboki pogled, efekat sočiva
 • Duga
 • Slika u nijansama sive boje

Novi efekti na Trustseal®-u

 • Difraktivna crna (Diffractive black)
 • Raster od nano-sličica (Nano image raster)
 • Varijacije sočiva (Lens variations)
 • ConTrust
 • Poboljšane skrivene informacije (Advanced hidden info)

Osobine Trustseal®-a

 • Veoma težak za kopiranje (patent)
 • Velika brilijantnost, čak i u uslovima nedovoljne osvetljenosti
 • Vektorska grafika, prednost nad standardnim hologramima
 • Promenljiva optička struktura Trustseal®-a dobijena je primenom kompjuterski baziranih originalnih procesa i ugrađena je u polimersku strukturu folije
 • Napredni sigurnosni elementi koji se ne mogu videti golim okom i za koje je potrebna posebna aparatura da bi bili vidljivi, obezbeđuju veoma visok nivo zaštite protiv nelegalnog kopiranja
 • Moguće je upisivati dodatne infomacije na Trustseal®, kao npr. numeraciju, bar-kod ili sl. uz pomoć termoštampe

Slike

Stoijmo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt