HID – Kontroleri

EH400-K Networked Controller

Interfejs za standardna vrata REX, DPS, brave i Wiegand / C&D čitače

EHR40-K Controller/Reader and Module

Interfejs za standardna vrata REX, DPS i brave

EHRP40-K Controller / Reader and Module

Interfejs za standardna vrata REX, DPS, brave i Wiegand / C&D čitače

VertX EVO V1000 Networked Controller

Master Controller povezan na VertX V100, V200 i V300 vrata i IO uređaje

V2000 Reader Interface/Networked Controller

Procesiranje kontrole pristupa i jedinica za dva čitača

V100 Door / Reader Interface

Procesiranje kontrole pristupa i jedinica za dva čitača/dvoja vrata

V200 Input Monitor Interface

Procesiranje ulaznih alarma za do 16 zona.

V300 Output Control Interface

Procesiranje izlaynih kontrola za do 12 uređaja.

EDGEPlus® Solo ES400 83000

IP nadzor na vratima na koji se mogu priključiti bilo koji čitači za samostalnu primenu

EDGEReader® Solo ESR40 83120

IP nadzor na vratima sa integrisanim iCLASS čitači za samostalnu primenu

EDGEReader® Solo ESRP40 83125

IP nadzor na vratima sa integrisanim MultiCLASS® čitači za samostalnu primenu

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt